רוסי מסריח

שנים רבות יאשקה הופעל על ידי הסוכנות היהודית.
לימד יהודים מה הם. מה המסורת שלהם.
ציין בסתר את כל החגים, גם כשכבר ידע במה מסתכן. היתה חשובה לו היהדות.

ורק כשעלה לארץ, בשנת 1991, רק כאן הוא גילה שבעצם הוא לא יותר מ"רוסי מסריח".
הוא גילה זאת בשוק. בלב העיר העברית הראשונה. שם ממש ליד חנות טפטים ואחרי מכולת צנועה.
בעיר שכל כך רצה להיות חלק ממנה.
כאן. בתל אביב. מוכר ירקות עצום מימדים וחסר סבלנות צעק עליו את צמד המילים הללו כי המבטא לא בא לו בטוב.

הסכין שיאשקה שלף נעצרה ליד גרונו של הבדלר המבועת.
"אני. יהודי." יאשקה השתדל להסתיר את המבטא ולדבר הכי ברור שאפשר.
בדרך למעצר יאשקה חשב לעצמו שזאת לא הפעם הראשונה שלו שהוא נעצר כי הוא יהודי.
לא הראשונה.
ואם צריך -גם לא האחרונה.
אבל משהו ישב על הלב שלו כמשקולת של אלף טון –
אם הוא יהודי. והבחור בשוק יהודי. איפה "ואהבת לרעך כמוך " זה הכלל הגדול שלנו בתורה?